Najčešća pitanja u vezi ECU i pohađanja kurseva

U koliko imate dodatnih pitanja i nedoumica, budite slobodni da nas kontaktirate putem maila info@ecu.edu.rs

 

Da li postoji starosno ograničenje za pohađanje obuka?

Sve naše obuke su koncipirane po modelima. Donja granica je 8 godina kod kurseva koji su namenjeni deci, dok gornja granica ne postoji kod programa namenjenih odraslima.

Da li je bitno obrazovanje polaznika za pohađanje obuka?

Obrazovanje i stručna sprema nije uslov za pohađanje kurseva. poželjno je elementarno poznavanje rada na računaru.

Kako su koncipirane grupe?

Grupe polaznika se formiraju na osnovu broja prijavljenih polaznika. Maksimalan broj polaznika u grupi je 10.

Koliko traju obuke?

Trajanje obuke zavisi od programa koji je polaznik odabrao. Obuke traju od 16 do 96 časova.

Koliko traju predavanja

Predavanja se održavaju 2 puta nedeljno po 90 minuta (2 časa).

Koliko traju predavanja vikendom?

Vikendom se održavaju radionice i obuke koje su drugačije koncipirane. Nastava traje 2 puta po 90 minuta sa pauzom od 15 minuta.

Da li polaznik dobija sve neophodne materijale za rad?

Svaki polaznik dobija neophodne materijale za pohađanje kursa u digitalnom obliku i pristup eBiblioteci* za vreme trajanja kursa.

Da li polaznici na kraju kursa dobijaju sertifikat?

Svaki polaznik na kraju kursa dobija uverenje da je pohađao nastavu. Pored toga svaki polaznik dobija zadatak od predavača na osnovu koga mu se izdaje sertifikat da je odslušao i položio obuku. Da bi obuka bila uspešna kandidat mora minumum 70 peona da osvoji na zadatku koji dobije od predavača.

Kako izgleda sertifikat?

Svaki sertifikat sadrži jeidnstvene podatke polaznika, naziv obuke koju je pohađao, pečat i potpis ECU, hologram i serijski broj.  Na sajtu centra moguće je proveriti validnost sertifikata unošenjem serijskog broja. Sertifikat se izdaje na srpskom i engleksom jeziku.

Da li je moguće izdavanje kopije sertifikata?

Da, na zahtev polaznika moguće je ponovno izdavanje sertifikata na željenom jeziku po aktuelnom cenovniku.